jeudi 23 avril 2015

1915 SOYKIRIMININ ERMENİ SAĞLIK ÇALIŞANLARI

1915 SOYKIRIMININ ERMENİ
SAĞLIK ÇALIŞANLARI
MAĞDURLARI VE OSMANLI TÜRK
DOKTORLARIN ROLÜ

Fransa Ermeni Tıbbi Birliği (U.M.A. F), Lyon Rhone-Alpes – Fransa

Lyon, Fransa – Nisan 2015
umaf.rhonealpes@gmail.com


1915  Ermeni  soykırımının  yüzüncü  yılında,  Fransa  Ermeni Tıbbi  Birliği’nin  (U.M.A.F.)
Lyon  Rhone-Alpes  şubesi,  Osmanlı  Türk  doktorlarının  soykırım  suçuna  katılımlarını
hatırlatıyor ve katledilen Ermeni doktorları, öğrencileri ve sağlık çalışanlarını anıyor.
Osmanlı İmparatorluğu’nda 300 kişiye yakını doktorlardan oluşan Ermeni elit tabakasının
büyük bir kesimi İstanbul’da yaşıyordu. İmparatorluğun geri kalan topraklarında, özellikle Batı
Ermenistan’da, birçok Ermeni doktor ve eczacı Ermeni halkının yanı sıra, Türk, Kürt, Süryani,
Arap ve İmparatorluğun diğer halklarını da tedavi ediyorlardı.
Ermeni  doktorlar,  Osmanlı  İmparatorluğu’nda  tıbbın  gelişmesine  geniş  katkılarda
bulundular. Ayrıca,  1838’de, padişahın bireysel doktoru olan Dr. Manuel Şaşyan aracılığıyla,
Devlet Askeri Yüksek Tıbbiye Mektebi’nin kurulmasında ve 1885 yılında İstanbul’da Ermeni
Tıbbi Birliği’nin birçok üyesinin de katılmış olduğu Osmanlı Tıp Topluluğu’nun kurulmasında
büyük rol oynadılar 1.


1915  yılında,  24  Nisan’ı  25  Nisan’a  bağlayan  gecede,  235  Ermeni  aydını  tutuklandı.
İlerleyen günlerde, bu sayı 800e ulaştı ve birçok tutuklanan aydın sürgün yollarında vahşice
katledildi. 1919 yılında, Ermeni Tıbbi Birliği, toplamda en az 113 doktor, 73 eczacı, 14 dişçi ve 15 öğrencinin soykırım sırasında öldüğünü ve ya öldürüldüğünü beyan ediyordu
2,3 .  Mağdurlar arasında 26 Nisan  1915’te öldürülen, Lozan Tıp fakültesinden mezun, 30 yaşındaki doktor ve şair  Rupen  Sevag  bulunuyordu 4.  Zamanında  yukarıda  bahsi  geçen  bilimsel  ve  tıbbi  iki kuruluşunun  başkanı  olan  Doktor Vahram Torkomyan  ise  kurtulanlar  arasında  yer  alıyordu. Paris’e sürgün edip orada Paris Ermeni Tıbbi Birliği’nin kurulmasına katkıda bulundu 5. Bu kuruluş, 1974 yılında yerini Fransa Ermeni Tıbbi Birliği’ne bıraktı (U.M.A.F).
 

Pek çok Osmanlı Türk doktor, soykırımın hazırlıkları ve planlama aşamasında ve ayrıca,
görev başında Ermeni halkına karşı tıbbi özellikte suçlar işleyerek bu suça katkıda bulundular 6.


Soykırımın organizasyonuna katılan doktorlar arasında, İttihat ve Terakki Merkez Komitesi
üyesi olan Dr. Nazım Bey ve Dr. Bahattin Şakir, yönettikleri Teşkilat-ı Mahsusa aracılığıyla
soykırımın  gerçekleşmesinde  merkezi  rol  oynadılar.   Bu  kuruluş,  Ermeni  sürgününün  ve katliamınının  düzenlenmesinden  ve  gerçekleştirilmesinden  görevlendirilmişti.  İstanbul  ve Paris’te  eğitim  almış  olan  Dr.  Nazım  Bey,  Maarif   Nazırı  (Eğitim  Bakanı)  idi.   5  Temmuz 1919’da  Divan-ı  Harbi  Örfü  tarafından  yargılanıp  işlediği  suçlar  sebebiyle  idam  cezasına çarpıtıldı. Bahattin Şakir ise İstanbul Tıp Fakültesinde adli tıp ve ahlak öğretmeniydi 6.


Diyarbakır valisi Dr. Mehmed Reşit Diyarbakır’da şöyle beyan ediyordu:
“Bir doktor olarak bu kadar çok kişiyi nasıl öldürebildiğimi sordunuz. Cevabım şu şekilde:
Ermeni hainler vatanımızda kendilerine yuva  kurmuşlardı. Zararlı mikroplardı. Bu mikropları yok etmek bir doktorun görevi değil midir?” 2.
Aşağıdaki liste, soykırımda Osmanlı Türk doktorlarının görev başında işledikleri tüm suçları
listelemek gibi bir amaca sahip değil ancak aşağıdaki birkaç örneğe dikkat çekmek isteğiyle oluşturulmuştur 2, 3, 6, 7, 8 :
 

-  İnsanlar üzerinde tıbbi deneyleri
>  Almanya’da eğitim almış İstanbul’da patoloji bölümü anatomi dersi öğretmeni, Prof.
Dr. Hamdi Suat Aknar, ve 3. Ordu Başhekimi, Dr. Tevfik Salim, Ermenilere bunun bir
tedavi olduğunu söyleyerek tifüs hastalığına yakalanmış hastaların kanını kasıtlı olarak
yüzlerce  Ermeni’ye  aşıladılar 9,10.  Prof.  Aknar,  ölümünden  sonra  1974  yılında
TÜBİTAK tarafından hizmet ödülüne layık görüldü 11.
 


-  Çocuk ve hamile kadın zehirlemeleri
>  Trabzon  Sıhhiye  Şube  Müdürü  Ali  Saib  Bey,  Hilal-i  Ahmer  Hastanesindeki  yetim
Ermeni  çocuklarına  ve  hamile  kadınlara  ölümcül  dozda  morfin  enjekte  ediyordu 12.
Enjeksiyonlara  karşı  çıkanları  Karadeniz’de  boğuyordu.  Tanıklıklar  aynı  zamanda
kendisinin çocuklar üzerinde ölümcül gaz ve buhar kullandığını belirtiyor.
-  Sahte ölüm belgelerinin yazımı
>  Urfa  Belediyesi  doktoru,  Teşkilat-ı  Mahsusa  üyeleri  tarafından  katledilen  Meclis-i
Umumi (Osmanlı Parlamentosu) üyesi iki Ermeni adına sahte ölüm belgesi oluşturdu.
>  2011 yılında Papa II. Jean-Paul tarafından şehit olarak azizler listesine alınan ve sürgün
yolunda  öldürülmüş  olan  Mardin  Başpiskoposu  İgnatyus  Maloyan,  Diyarbakır’daki
Osmanlı  Türk  doktorları  tarafından  10  Haziran  1915’te  akciğer  embolisi  sebebiyle
öldüğü belirtilmişti 13.
 

-  Doktor meslektaşlara karşı cinayetler
>  Sahra  Sıhhiye  Umumi  Müfettişi  Dr.  Süleyman  Numan  Paşa,  Ermeni  sivil  ve  askeri
doktorların öldürülmesine izin verdi.

>  Muş Belediyesi doktoru Asaf, askeri hastanede görevli meslektaşı Nerses Şahbağlıyan’ı
evinde  soğukkanlılıkla  öldürdü.  Erzincan  Askeri  Hastanesi  başhekimi,  Sani  Yaver,
Tokatlı  Doktor  Minas  Yarmayan’ı  öldürürken,  Feridun  ise  dişçi  Levon  Egavyan’ı
uykusunda katletti.
 

-  Hemşire tecavüzleri
>  Silvan (Diyarbakır) Askeri Hastanesi başhekimi Fethi, hastanesinde çalışan ona yakın
Ermeni hemşireye tecavüz etti. Ayrıca belirtelim ki, bu tecavüz suçunun yanı sıra, bu
doktor bulaşıcı zührevi bir hastalığın taşıyıcısıydı.
 

Ermeni  soykırımının  yüzüncü  yılı  dolayısıyla,  Fransa  Ermeni Tıbbi  Birliği’nin  üyeleri,  Jön Türk Hükümeti’nin işlediği barbarlığın mağdurlarının ve kurtulanlarının torunları ve çocukları olarak, gerekli adaletin sağlanabilmesi amacıyla, meslektaşlarının tarihleriyle yüzleşmelerini, yaşanılmış  bu  acı  gerçekleri  kabul  etmelerini  ve  Ermeni  halkının,  Ermeni  doktorlar  gibi, yaşamış olduğu hasarı onarmalarını talep ediyor.


Referanslar

1.  Vardanian Stella. Histoire de la médecine en Arménie de l’Antiquité à nos jours. Paris 1999
2.  Union des Médecins Arméniens. Les persécutions des médecins arméniens pendant la Première Guerre en Turquie (1919). Nouvelle édition, Sigest, 2011.
3.  Հարություն  Մինասյան  //  Օսմանյան  կայսրությունում  և  Թուրքիայի  Հանրապետությունում բռնաճնշումների  և  ցեղասպանության  ենթարկված  հայ  բժիշկներ // :  Լուսաբաց  հրատարակչատուն, 2014 — 520էջ.
4.  Մեծ եղեռնի նահատակ  հայ բժիշկներ, տոքթ. Գասպար Կարոյեան, Պոսթոն, 1957.
5.  Vahram  Torkomian.  Mémoires  d’un  médecin  stambouliote  1860-1890.  Centre  d’histoire  arménienne contemporaine TOME VI 2007. (Titre original :Antsouge mortsoug).
6.  Dadrian N. The role of Turkish physicians in the world war I genocide of ottomans Armenians.  Holocaust Genocide Studies (1986) 1 (2): 169-192. doi: 10.1093/hgs/1.2.169
7.  Genocide Study Project, HF Guggenheim Foundation, in The  Holocaust and Genocide Studies, Volume 11, Number 1, Spring 1997.
8.  Baron, Jeremy Hugh. "Genocidal Doctors". Journal of the Royal Society of Medicine.  November 1999, 92, pp. 590–93.
9.  Türkce Istambul., No 45,23 December 1918.
10.  Karatepe M. Struggle against typhus in the Caucasian front during the 1st World War. Yeni Tip Tarihi
Arastirmalari. 2002;8:107-62.
11.  Karatepe M. A life dedicated to pathology: Hamdi Suad Aknar. Yeni Tip Tarihi Arastirmalari. 2002;8:33-55. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17152150
12.  V. Dadrian. Children as victims of genocide: the Armenian case. The Issues of the History and Historiography of the Armenian Genocide Volume 7, AGMI, Yerevan 2003
13.  Monseigneur Jean NASLIAN évêque de Trébizonde en 1911-1928, Mémoires sur les événements polit icoreligieux  en  proche  -  orient  de  1914  à  1928,  Premier  tome,  Juillet  1914  Octobre  1918,  Imprimerie Mekhitariste,Vienne (Autriche 1953), réedition" le cercle d'écrits caucasiens" 2008, 669 pages. p. 344


EAN 9782917329283 - Editions SIGEST